Home
Garantiid

Garantiid

TEFAL/T-FAL* RAHVUSVAHELINE PIIRATUD GARANTII

Seda toodet parandab garantiiaja jooksul ja pärast seda TEFAL/T-FAL*.
Kohapeal kättesaadavaid lisaseadmeid, tarvikuid ja lõppkasutaja poolt asendatavaid osi saab osta vastavalt TEFAL/T-FAL kodulehe www.tefal.ee juhistele.

Garantii

TEFAL/T-FAL garanteerib selle toote mistahes materjalide tootmisdefektide või teostusrikete kõrvaldamise garantiiaja jooksul alates ostukuupäevast riikides ***, mis on loetletud juurde lisatud riikide loendis, alates algsest ostukuupäevast või tarnekuupäevast. Tootja rahvusvaheline garantii katab kõik kulud, mis on seotud tõestatud defektide parandamisega või defektsete osade asendamisega ja tööjõu kuluga. TEFAL/T-FALi valikul võib defektse toote parandamise asemel pakkuda samaväärset või paremat asendustoodet. TEFAL/T-FAL kohustus ja Teie valik selle garantii ulatuses on piiratud seadme remondi või asendusega.

Tingimused ja välistused

TEFAL/T-FAL ei ole kohustatud parandama või asendama mistahes toodet, millel pole kaasas kehtivat ostutšekki. Toote saab tuua isiklikult või pakkida ja tagastada tähitud postisaadetisega (või muu sarnaste saatmismeetodiga) TEFAL/T-FAL volitatud teeninduskeskusesse. Riikide volitatud teeninduskeskuste aadressid leiate TEFAL/T-FAL kodulehel (www.tefal.ee) või helistades vastavasse teeninduskeskusesse, mille kontaktandmed on lisatud riikide loendisse. Parima võimaliku järelmüügiteeninduse pakkumiseks ja kliendi rahulolu pidevaks tõstmiseks võib TEFAL/T-FAL saata rahulolu-uuringu kõikidele oma klientidele, kelle toodet on mõnes TEFAL/T-FAL ametlikus hoolduskeskuses remonditud või välja vahetatud. See garantii kehtib ainult nendele toodetele, mis on ostetud kasutamiseks koduses majapidamises ning see ei kata mistahes kahjustusi, mis on seotud toote väära kasutamisega, hooletusega, TEFAL/T-FAL juhiste eiramisega või toote muutmisega või volituseta remondiga, kasutajapoolse mittenõuetekohase pakendamisega või vedaja väärkäitlemisega. See ei kehti ka toote normaalsel kulumisel, tarvikute hooldamisel või asendamisel ning alljärgnevatel juhtudel tekkinud kahjustuste korral:

 • vale vee või tarviku liigi kasutamisel,
 • toote andmesildil või spetsifikatsioonil näidatust erineva pinge või sageduse kasutamisest tingitud kahjustuste või halbade tulemuste korral,
 • vale vee või tarviku liigi kasutamisel,
 • katlakivi tekkimisel (mistahes katlakivi eemaldamist peab teostama vastavalt kasutusjuhendile),
 • tulekahjust, üleujutusest, välgust jne. põhjustatud õnnetuste korral,
 • tulekahjust, üleujutusest jne. põhjustatud õnnetuste korral,
 • vee, tolmu või putukate sattumisel tootesse, (välja arvatud spetsiaalselt putukate jaoks välja töötatud lahendustega seadmetel),
 • toote klaas-või portselanosade purunemisel,
 • mehaaniliste kahjustuste või ülekoormuste korral,
 • kutse -või kommertseesmärgil kasutamise korral,
 • äikesest või voolukõikumistest põhjustatud kahjustuste korral.

Tarbija seaduslikud õigused

See TEFAL/T-FAL rahvusvaheline garantii ei puuduta tarbija neid seaduslikke õigusi, mida ta võib omada või neid õigusi mida ei saa välistada või piirata, ega õigusi jaemüüja suhtes, kelle käest tarbija selle toote ostis. See garantii annab tarbijale kindlad seaduslikud õigused ning tarbijal võivad olla ka muud seaduslikud õigused, mis võivad olla erinevates riikides ja piirkondades erinevad. Tarbija võib omal äranägemisel nõuda mistahes selliste õiguste järgimist.

** * Kui toode on ostetud ühes loetletud riigis ning seda kasutatakse seejärel teises loetletud riigis, siis TEFAL/T-FAL rahvusvaheline garantii kehtib kasutamisriigis, isegi siis, kui toode osteti erineva garantii kestusega riigist. Kui toodet ei müü TEFAL/T-FAL, siis võib parandamisprotsess kesta kauem. Kui toodet uues riigis ei parandata, siis on TEFAL/T-FAL rahvusvaheline garantii piiratud võimaluse korral sarnase maksumusega sarnase või alternatiivse toote asendamisega.

* TEFAL majapidamistooteid müüakse teatud regioonides, näiteks Ameerikas ja Jaapanis,T-FAL kaubamärgi all. TEFAL/T-FAL on Groupe SEB registreeritud kaubamärgid. Palun hoidke käesolev dokument alles juhuks, kui soovite garantii alusel reklamatsiooni esitada.

Klõpsake siin, et tellida meie uudiskiri!

Ainult nii ei jää te reklaamikampaaniatest ilma.

Kokkupanek Laiene

Sea töövalmis ja katseta

Laadi alla HomeARound äpp ja katseta toodet oma kodus.

Tefal HomeARound logo

Tefal HomeARound