Toote saab tagastada 14 päeva jooksul

Remondiks vajalik on saadaval 10 aastat

Kinnitatud allikas

Home
Tingimused

Tingimused

Tefali e-Poe üldised müügitingimused

1. Sissejuhatus

Käesolevad Tefali e-poe müügitingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad kõigi tarbijate jaoks (edaspidi: Tarbija), kes tellivad kaupu ja teenuseid (edaspidi: Kaup) Tefali e-poest aadressil https://tefal.ee (edaspidi: e-Pood). Kaupade müüja on Aktsiaselts Antista, registrikood 10508414, aadress Laki põik 6, 12918 Tallinn, Harju maakond, Eesti (edaspidi: Müüja). Ostes Kaupu Tefali e-Poe kaudu, sõlmivad Müüja ja Tarbija müügilepingu (edaspidi: Leping).

Pange tähele, et Kauba tarned toimuvad ainult Eestisse koos Kauba kättesaamise kinnitusega.

Käesolevad Tingimused kehtivad üksnes tarbijate suhtes. Äriühingutel palume võtta ühendust otse Müüjaga.

E-poe tellimuse saab iseseisvalt esitada isik, kes on teovõimeline (täisealine, 18-aastaseks saanud isik). Vastutus nõuetele mittevastava isiku esitatud tellimuse tagajärgede eest lasub isikul, kelle pangakontot või krediitkaarti makse tegemiseks kasutati.

Kauba kohta esitatakse e-Poes teavet vahetult toote kõrval.

E-Poe müügikeskkonnas esitatud Kaupade pildid on üksnes illustreeriva tähendusega.

Müüjal on õigus ühepoolselt muuta või täiendada Tingimusi, avaldades uuendatud Tingimused veebiaadressil https://tefal.ee. Uuendatud Tingimused jõustuvad nende avaldamisest veebiaadressil https://tefal.ee. Kui Tarbija esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohalduvad selle tellimuse puhul Tarbija ja Müüja vahelisele õigussuhtele  tellimuse esitamise ajal kehtinud Tingimused.

2. Eesmärk

Käesoleva dokumendi eesmärk on määrata kindlaks Müüja ja Tarbija vahelised müügitingimused, eelkõige seoses tellimuse, teenuste, maksete ja kättetoimetamistingimustega. Tingimused reguleerivad kõiki etappe, mis on vajalikud tellimuse esitamiseks lepingupoolte vahel.

Märgistades lahtri „Nõustun tingimustega“, nõustub Tarbija järgima käesolevaid Tingimusi. Kui te ei nõustu käesolevate Tingimustega, ei saa te oma tellimust kinnitada ega Kaupu osta.

3. Tellimuse esitamine

Tellimust esitades aktsepteerib Tarbija müügiks pakutava Kauba hinda ja kirjeldust. 

Müüja kohustub töötlema e-Poe kaudu saadud tellimusi üksnes siis, kui Kaup on saadaval. Kui tellitud Kaup ei ole saadaval, kohustub Müüja teavitama Tarbijat kauba mittesaadavusest.

Kauba hind ja saadavus võivad igal ajal ja ette teatamata muutuda. Kui Tarbija on esitanud tellimuse enne tellitud Kauba hinna muutumist, rakendub tellitud Kauba suhtes Tarbija poolt tellimuse tegemise hetkel kehtinud hind.

Tellimuse esitamise etapid

  • Tarbija valib e-Poest soovitud Kauba ja lisab selle ostukorvi.
  • Tarbija valib tellitud Kauba kättetoimetamise viisi ja koha.
  • Tarbija kinnitab ostukorvi ja tasub Kauba eest Müüja poolt pakutavas maksekeskkonnas. Enne arve tasumist kontrollib Tarbija, et arvel esitatud teave vastab Tarbija tegelikule taotlusele.
  • Pärast Kauba eest tasumist peab Tarbija klõpsama lingil „Tagasi kaupmehe juurde“.

Müüja ja Tarbija vaheline Leping jõustub alates hetkest, kui Tarbija makstud ostuhind laekub täielikult Müüja kontole. Müüja ei töötle Tarbija tellimuse kinnitusi, mille eest ei ole tasutud.

Kauba eest, mida ei ole võimalik komplekteerida, maksab Müüja Tarbijale raha tagasi 14 päeva jooksul alates asjaomase ostuhinna laekumisest Müüjale.

4. Kättetoimetamine

Kauba võib tellida SmartPOSTi või Omniva pakiautomaati või kulleriga Tarbija märgitud aadressile.

Kaup toimetatakse kätte kulleri poolt keskmise kättetoimetamisajaga (__ päeva) saadaval oleva Kauba puhul alates kuupäevast, mil tellimus on aktsepteeritud ja tellitud Kauba eest on täielikult tasutud. Kättetoimetamiskulud kannab Tarbija ja vastav hinnateave kuvatakse kättetoimetamisviisi kõrval.

Tarbijat teavitatakse kättetoimetamisest, kasutades Tarbija poolt tellimuse esitamisel avaldatud kontaktandmeid. Kauba saabumisel määratud pakiautomaati teavitatakse Tarbijat SMS-sõnumi teel, mis sisaldab ainulaadset uksekoodi  pakiautomaadi ukse avamiseks.

Müüja ja kullerfirma, mis toimetab tellitud kauba Tarbijale, ei võta mingit laadi vastutust ühegi hilinenud kättetoimetamise eest ega muude tagajärgede eest, kui need tulenevad Tarbija poolt tellimuse esitamisel avaldatud andmete ebatäpsusest, ebapiisavusest või ebaõigsusest.

Kaup antakse üle üksnes Tarbijale saatelehe alusel või kolmandale isikule kehtiva  volikirja olemasolul (sealhulgas juhul, kui Tarbija on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku). Müüja võib volitada kauba kättetoimetamiseks kolmandaid isikuid (sealhulgas kullereid).

Igal juhul kontrollib Tarbija hoolikalt Kauba pakendi seisukorda ja sisu ning hoidub Kaupa kahjustamast. Kui Kauba seisukord ja/või sisu on kahjustatud, peaks Tarbija keelduma Kaupa vastu võtmast ning esitama järgmise avalduse kättesaamise kinnituse vormil „Vastuvõtmisest keeldumine Kauba halva seisundi tõttu“, selle allkirjastama ja sisestama paki kättesaamise kuupäeva. 

Kui Kauba kättesaamisel avastatakse Kaubal puudus, tuleks viivitamata, aga hiljemalt kolme päeva jooksul alates saadetise kättesaamisest teavitada Müüja klienditeenindust telefoni +372 640 6408 või e-posti klienditugi@mail.tefal.ee teel.

Telefoniliinid on avatud 09:00 - 21:00 esmaspäevast reedeni, välja arvatud riigipühad.

Kui Tarbija ei tule Kaubale järele hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast kokkulepitud Kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et Tarbija on Lepingut rikkunud ning alusetult keeldunud kättetoimetatud Kauba vastuvõtmisest. Sellisel juhul on Müüjal õigus i) Lepingust ühepoolselt taganeda, ii) nõuda Tarbijalt tekitatud kahju täielikku hüvitamist (näiteks Kauba hoiukulud), iii) tasaarveldada Müüja poolt kantud kahju Ostja poolt ettetasutud summadega.

Müüja vastutab Tarbija poolt ostetud Kauba eest selle transpordi ajal. Alates kauba kättesaamise hetkest läheb Kauba  kahjustumise või hävimise risk üle Tarbijale.

5. Lepingust taganemine ja kauba tagastamine

Tarbijal on õigus 14 päeva jooksul taganeda e-Poes sõlmitud Lepingust ilma põhjuseta (välja arvatud Kauba puuduste korral).

Taganemisõigus lõpeb, kui 14 päeva on möödunud kuupäevast, mil Tarbija või kolmas isik (kes ei ole kuller), kelle Tarbija on nimetanud, on saanud Kauba oma füüsilisse valdusse.

Kauba tagastamiseks peab Tarbija täitma Kaubaga kaasas olnud arvel oleva Kauba tagastamise osa või taganemisavalduse vormi ning edastama selle koos Kaubaga Müüjale pakiautomaadi kaudu, mida kasutati Kauba kättesaamiseks, kasutades vastavat kättesaamiskoodi.

 

Taganemisõiguse kasutamiseks peab Tarbija teavitama Müüjat oma otsusest taganeda Lepingust kirjaliku avaldusega, mille vormi leiab siit: [link taganemisavalduse juurde], ja saatma selle järgmisele e-posti aadressile [klienditugi@mail.tefal.ee] hiljemalt 14 päeva jooksul pärast Kauba kättesaamist.

 

Taganemisõiguse kasutamise korral on Tarbija kohustatud tagastama Kauba Müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamisest.

 

Tarbija võib kasutada Lepingust taganemise õigust, kui Kaup on kasutamata ja kahjustusteta. Kauba tagastamise otsesed kulud kannab Tarbija. Võimaluse korral tagastatakse Kaup selle originaaltranspordipakendis.

Tagastatud Kaup (sealhulgas tarvikud) peavad olema kasutamata ja rikkumata. Tarbijal on õigus kontrollida Kaupa viisil, mis on tavapäraselt kaupluses lubatud, ning Tarbija vastutab kontrollimisel Kauba väärtuse vähenemise eest, kui ta on kasutanud Kaupa muul viisil.

 

14päevane taganemisõigus ei kehti järgneva suhtes:

  • Kaup, mida ei saa selle olemusest tulenevalt tagastada ning mis toimetatakse kätte suletud pakendis, aga mille pakendi on Tarbija avanud;
  • Kaup, mis pärast pakendi avamist ei sobi tagastamiseks tervishoiu või hügieeniga seotud põhjustel ning mille puhul Müüja ei suuda tuvastada pakendi mitteavamist või Kauba kasutamist.

 

Kui Tarbija on Lepingust taganenud, tagastab Müüja Tarbijale viivitamata ostusumma koos kättetoimetamistasuga, aga mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates Müüja poolt taganemisavalduse kättesaamisest. Tagasimakse tehakse samale pangakontole/krediitkaardile, millelt ostu eest tasuti.

 

Kui Tarbija on tahtlikult või hooletuse tõttu kahjustanud tagastavat Kaupa, on Müüjal õigus keelduda Kauba tagasivõtmisest või nõuda hüvitist tekitatud kahju eest.

Müüjal on õigus taganeda konkreetsest müügitehingust ja nõuda, et Tarbija tagastab Kauba, kui Kauba ostuhind e-Poes on vastava hinnainfo esitanud osapoole ilmse vea tõttu valesti näidatud.

6. Kauba hind ja maksevõimalused

Kõik Kaupade hinnad, samuti kättetoimetamiskulud on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

E-Poes müüdavate Kaupade hinnad on märgitud Kauba kõrval. Hinnale lisandub kättetoimetamistasu.

Tarbija tasub ettemaksuna Kauba ostuhinna ja kättetoimetamistasu täies ulatuses iga tellimuse eest. Maksed toimuvad turvalises keskkonnas väljaspool e-Poodi järgmiselt:

  • pangalingiga makstes asjaomase panga (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop) turvalises keskkonnas ning
  • krediitkaardiga (Visa, Eurocard või Mastercard) makstes Maksekeskus ASi turvalises keskkonnas.

Müüja ei osale makse töötlemisel ning tal ei ole juurdepääsu Tarbija panga- või krediitkaardi andmetele.

Maksed Kauba eest tehakse e-Poe keskkonnas märgitud viisil. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt Tarbija ja Tarbija panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

Pärast makset saadetakse Tarbijale e-posti teel tellimuse kinnitus ja arve. Tarbija hoiab tellimuse kinnitusdokumente ostu tõendamiseks alles.

Müüja teeb mõistlikult kõik endast oleneva, et tagada interneti teel saadetud andmete konfidentsiaalsus ja turvalisus.

Ühe tellimuse kohta saab kasutada ainult ühte allahindluskoodi. Pakkumusi ei saa kombineerida.

7. Vastutus ja kaebuste esitamine

Tarbijal on õigus esitada Müüjale kaebusi nõuetele mittevastava (puudustega) Kauba kohta kahe (2) aasta jooksul alates kuupäevast, mil Tarbija või tema poolt määratud kolmas isik (kes ei ole kuller), on saanud Kauba füüsiliselt oma valdusse. Kaebus tuleb esitada viivitamata, aga hiljemalt kahe (2) kuu jooksul alates Kaubal puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Tarbija võtma kasutusele mõistlikud abinõud Kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega Kaupa, kui Kauba kasutamine halvendab veelgi Kauba seisukorda.

Kui Kaup ei vasta Lepingu tingimustele, võib Tarbija kasutada seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid (nõuda Kauba parandamist või asendamist; taganeda Lepingust ja tagastada nõuetele mittevastav Kaup Müüjale).

Garantii. Kui Müüja või tootja on andnud Kaubale puuduste vastu garantii, antakse Tarbijale koos Kaubaga kirjalikud garantiitingimused ja/või need tehakse e-Poes elektrooniliselt kättesaadavaks.

Müüja ei vastuta i) ühegi kahju, kaotsimineku või muu tagajärje eest, mis tuleneb Tarbija poolt tellimuse esitamisel antud valedest, ebapiisavatest või eksitavatest andmetest (sealhulgas kättetoimetamisel esineva viivituse eest); ii) ühegi kahju, kaotsimineku või muu tagajärje eest, kui see tuleneb asjaolust, mis ei ole Müüja kontrolli all; iii) Tarbija süül Kauba halvenemise või kahjustumise eest; iv) ühegi puuduse eest, mille põhjuseks on Kauba vale või mittenõuetekohane kasutamine; v) ühegi kahju, kaotsimineku või muu tagajärje eest, mis tuleneb Kauba kasutamisest vastuolus kehtivate kasutusjuhendite ja -suunistega või vi) Kauba tavapärasest kasutamisest tuleneva normaalse füüsilise kulumise eest.

 

Nõuetele mittevastava Kauba korral tuleks Tarbijal esitada kirjalik kaebus e-posti teel aadressil klienditugi@mail.tefal.ee. Kaebuse aluseks on ostu tõendav dokument (tellimuse kinnitus, arve vm). Kui ostudokument puudub, on Müüjal õigus probleem lahendamata jätta.

 

Kaebus tuleb esitada koos puudustega Kaubaga. Müüja ja Tarbija sõlmivad seadme hooldus- ja remonditööde lepingu, kui puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja Kaup saata diagnostikasse või ekspertiisi.

 

Müüja vastab Tarbija kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul alates sellest, kui Müüja on kaebuse kätte saanud.

 

Müüja tagab, et e-Poes müüdavad Kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta Kauba puudusteks.

 

10. Isikuandmed

Müüja töötleb Tarbija poolt e-poes avaldatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, postiaadress, e-posti aadress ja juhul, kui e-Poes on võimaldatud kasutajakonto funktsioon, siis ka kasutajanimi ja parool) eelkõige tellimuse täitmiseks ja kauba saatmiseks Tarbijale vastavalt Müüja privaatsuspõhimõtetele.

Kui Tarbija on andnud Lepingu sõlmimisega või muul viisil Tarbija nõusoleku andmist kinnitava tahteavalduse tegemisega oma nõusoleku andmete kasutamiseks turunduseesmärkidel, kasutab Müüja neid andmeid Müüja privaatsuspoliitikas fikseeritud tingimustel ja eesmärgil, sealhulgas Tarbijale kaupade ja teenuste kohta personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel (nt e-posti või SMSi teel).

Tarbijal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega või nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende töötlemise peatamist või seda, et isikuandmed kustutatakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele, välja arvatud seadusega sätestatud juhtudel.

Lepingu sõlmimisega annab Tarbija nõusoleku, et Müüjal on õigus jagada ja avaldada Tarbija isikuandmeid haldajaga või juhul, kui see ei ole Groupe SEB, siis nimetatud Groupe SEB äriühinguga.

 

11. Intellektuaalomand

E-Pood sisaldab autoriõigusega kaitstud materjale, kaubamärke ja muud ärisaladusena käsitatavat teavet, sealhulgas tekste, tarkvara, fotosid, videoid, graafilisi kujutisi, muusikat ja helisid, ning kogu e-Poe sisu, sealhulgas selle aluseks olevat tehnoloogiat, mis on kaitstud intellektuaalomandi seadustega.

Tarbijal ei ole õigust sisu muuta, avaldada, edastada, osaleda selle võõrandamisel või müügil, luua sellest tuletatud teoseid või seda mis tahes viisil tervikuna ega osaliselt ära kasutada.

Kogu e-Poe veebisaidi  või selle osa  sisu taasesitamine, kohandamine, muutmine, avaldamine, edastamine, vale esitamine, muule saidile lisamine, kaubanduslik kasutamine või kasutamine mis tahes viisil ja mis tahes andmekandjal on keelatud ning võib olla karistatav Eesti seaduste ja muude kohaldatavate õigusaktide alusel.

Tarbija ei omanda ühtegi õigust, laadides e-Poest alla autoriõigusega kaitstud materjale.

Lisateabe saamiseks vt Üldised Teenusetingimused.

12. Alaealiste kaitse (alla 18aastased isikud)

Müüja ei turusta teadlikult oma Kaupu ja teenuseid alaealistele ning ei nõua ega kogu isikuandmeid, mis on esitatud alaealiste poolt või nendega seoses ilma vanema või eestkostja nõusolekuta. Kui Müüja avastab, et isik, kes jagab e-Poes oma isikuandmeid, on alaealine, teeb Müüja kõik endast oleneva, et tagada selliste isikuandmete kustutamine oma failidest esimesel võimalusel. Müüja ei kasuta selliseid isikuandmeid ühelgi eesmärgil ega edasta neid kolmandatele isikutele.

13. Sätete lahusus

Kui käesolevate Tingimuste mõni säte on kehtetu või muutub kehtetuks seaduse või määruse muudatuse või kohtuotsuse tõttu, ei mõjuta see ühelgi juhul käesolevate Tingimuste kehtivust või neile vastavust ühelgi muul viisil.

 

14. Kehtivus

Käesolevad Tingimused kehtivad seni, kuni Müüja pakutavad Kaubad ja teenused on veebis saadaval.

15. Tõendid

Elektroonilisi dokumente, mida hoitakse nõuetekohaselt turvalistel tingimustel Müüja ja Müüja partnerite infosüsteemides, käsitatakse lepingupoolte vahelise suhtluse, tellimise ja maksete tõendina, ilma et see piiraks Tarbija õigust esitada vastupidiseid tõendeid mis tahes seaduslikult tunnustatud vahendite kaudu.

16. Kohaldatav õigus ja vaidlused

Käesolevate Tingimuste suhtes kohaldatakse Eesti materiaalõigust.

Lepingupooled lahendavad Müüja ja Tarbija vahelised vaidlused läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, on Tarbijal õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tarbijakeskkonna osakonna (Pronksi 12 Tallinn 10117, https://www.ttja.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12 Tallinn 10117, https://komisjon.ee/et) poole või esimese kohtuastmena Harju Maakohtusse Eestis.

Lisaks on kõigile tarbijatele avatud Euroopa Liidu elektrooniline keskkond e-kauplejatega seotud kaebuste lahendamiseks aadressil http://ec.europa.eu/odr (ODR-platvorm).

-10%

soodustust esimeselt tellimuselt!

Kokkupanek Laiene

Sea töövalmis ja katseta

Laadi alla HomeARound äpp ja katseta toodet oma kodus.

Tefal HomeARound logo

Tefal HomeARound